תביעה קטנה

 

תביעה קטנה היא לעיתים הדרך היעילה, המהירה והחסכונית לנהל הליך משפטי. להליך זה יתרונות וחסרונות.

  • תביעה קטנה מוגשת בבית משפט שלום, אשר הוסמך לדון בסכסוכים אזרחיים כספיים, עד לגובה של 33,200 ש"ח (נכון ליום 01.01.13).
  • עלות האגרה בהליך זה נמוכה, יחסית להליך רגיל והיא 1% מסכום התביעה ומינימום 50 ש"ח.
  • לבית המשפט לתביעות קטנות סמכות מקבילה של בית משפט שלום. לכן הבחירה לאן להגיש את התביעה היא בידי התובע.
  • כתב הגנה יוגש בתוך 15 יום  בלבד.
  • בית המשפט לתביעות קטנות פועל בדרך הנראית לו הטובה ביותר להכרעה צודקת ומהירה. לדוגמה, בית המשפט לתביעות קטנות רשאי לקבל ראיות שאינן קבילות בבתי משפט אחרים. 
  • כבר בתום הדיון הראשון יתכן ויינתן פסק דין, וביהמ"ש רשאי לדחות את מתן פסק הדין לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.
  • ערעור על פסק הדין יוגש לבית המשפט המחוזי.

 

בהגשת תביעה  בבית המשפט לתביעות קטנות יש לשים לב כי מלבד תקרת סכום התביעה, 

  • בעל דין אינו רשאי להיות מיוצג על ידי עו"ד, אלא באישור בית המשפט. 
  • לא ניתן להגיש יותר מ – 5 תביעות בשנה.
  • תאגיד אינו יכול לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות.

 

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי בכל הנוגע לתביעות קטנות, לרבות ניסוח כתבי טענות והכנה בטרם דיון.