קישורים וטפסים לשימוש משתמשי האתר

אתר לשכת עורכי הדין

מערכת נט המשפט – מערכת של משרד המשפטים בה ניתן לבדוק סטטוס תיק על פי מספרו.

אתר בתי המשפט

קישורים וטפסים בתחום המשפחה

מקרקעין

איתור גוש חלקה

הוצאת  נסח טאבו בעלות של 15 ש"ח בלבד

להוצאת דיסק בית משותף מקוון לחץ כאן

מידע על מכירת נכסים לפי גוש חלקה או לפי כתובת, מאתר רשות המיסים

אתר  מינהל מקרקעי ישראל

אגרת רישום הערת אזהרה בשרות התשלומים הממשלתי

סימולטור חישוב מס רכישה מאתר רשות המיסים

שומה עצמית – מס שבח

עיון מקוון במאגר רשם המשכונות

תשלומי אגרות – רשם המשכונות

פורטל התשלומים והשירותים המקוונים – מיסוי מקרקעין

חברות

הפקת נסח חברה מאתר רשם החברות

איתור חברה

הוצאה לפועל

בדיקת חייב מוגבל באמצעים מאתר רשות האכיפה והגבייה

בדיקת חשבון מוגבל מאתר בנק ישראל

לשכות ההוצאה לפועל – כתובות וטלפונים

אגרות הוצאה לפועל

טפסים

הוצאה לפועל

טפסי הוצאה לפועל מאתר רשות האכיפה והגבייה