כתובת המשרד:

יצחק יציב 22, קרית חיים, ת.ד 16, מיקוד: 2624022
טלפון: 04-9994111
פקס: 04-9994114
דוא"ל: office@lslaw.co.il

 

:Address

Yitzhak Yatziv 22, P.O.B. 16, Kiryat Haim, 2624022
Tel: 04-9994111
Fax: 04-9994114
mail: office@lslaw.co.il