labor

למשרדנו ניסיון רב בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה

משרדנו עוסק בין היתר בתחומים הבאים:

  • עריכת הסכמי עבודה. 
  • זכויות שכירים, עצמאיים ו"פרילנסר". 
  • חוק עבודת נשים.
  • פיטורים שלא כדין. 
  • תגמולי פנסיה, תנאים סוציאלים, קרנות גמל, קרן השתלמות ועוד.